Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Mens en natuur (leergebied)
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Leermiddelen arrangeren
  • Samenhang
  • Buitenschools leren
Vakspecifiek thema
  • Praktische vaardigheden

Verankeren in de school. Maatschappelijke stage in het curriculum

25-1-2015
Bruning, M., Bron, J., Hoek, A., Oorschot, F. & Rodenboog, M.J.P. (2011). Verankeren in de school. Maatschappelijke stage in het curriculum. Amersfoort/Utrecht/Enschede: CPS/Movisie/SLO.
Deze handreiking is bestemd voor schoolleiders, leerlingbegeleiders en coördinatoren maatschappelijke stage. Deze handreiking dient om de maatschappelijke stage beter te verankeren in het curriculum van de school, zodat het geen losstaande activiteit is. De opbouw is als volgt: het eerste hoofdstuk geeft de landelijke kaders rond de maatschappelijke stage weer. Hoofdstuk 2 gaat in op de samenhangende aspecten van het curriculum. Dit wordt uitgewerkt voor de maatschappelijke stage met voorbeelden van keuzes die een school kan maken. Hoofdstuk 3 focust op een mogelijke verbinding met vakken en de mogelijkheid van een aan de vakken gekoppelde ideeënbank binnen de school. In het laatste hoofdstuk staan ideeën en mogelijkheden om een verbinding te maken met andere burgerschapsactiviteiten centraal.