Sector
  • Gymnasium
  • Havo
  • Po
  • Vmbo
  • Vwo
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Vernieuwing examenprogramma's
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Vernieuwd biologieonderwijs van 4 tot 18 jaar

24-1-2015
Boersma, K.Th., Graft, M. van, Harteveld, A., Hullu, E. de, Oever, L. van den, & Zande, P.A.M. van der. (2006). Vernieuwd biologieonderwijs van 4 tot 18 jaar. Utrecht: CVBO.
Deze publicatie is bestemd voor beleidsmakers, onderwijsdeskundigen en leerplanontwikkelaars. Dit is het basisdocument van de Commissie Vernieuwing Biologieonderwijs dat ten grondslag ligt aan de vernieuwing van de examenprogramma's biologie voor havo en vwo (2013). De Commissie heeft het advies van de Biologische Raad uitgewerkt in een concept-contextbenadering voor het biologieonderwijs. Deze uitwerking maakt het mogelijk om nadere inhoudelijke keuzen te maken. Het voornemen is dan ook om de concept-contextbenadering in een volgende publicatie uit te werken tot een leerlijn van 4 tot 18 jaar. Aan deze leerlijn zullen vervolgens keuzes voor examenprogramma's havo en vwo worden ontleend. Daarnaast zal de concept-contextbenadering voor leraren en andere ontwikkelaars van leermiddelen didactisch worden uitgewerkt.
Contactpersoon