Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Vernieuwing examenprogramma's bètavakken havo/vwo, Op weg naar de invoering

19-2-2015
Pieters, M., Marsman, P., & Taminiau, A. (2012). Vernieuwing examenprogramma's bètavakken havo/vwo, Op weg naar de invoering. Enschede: SLO.
Deze brochure is bestemd voor schoolleiders en docenten. Zij geeft informatie over wat de school moet, mag en kan bij de invoering van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken. Zij geeft ook een aantal suggesties ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe programma's. Zo is een aantal vragen geformuleerd, die kunnen helpen bij het inventariseren van mogelijk noodzakelijke acties op de school. De brochure en de website www.betanova.nl kunnen helpen bij de beantwoording van deze vragen. De brochure geeft ook informatie over de achtergronden van de nieuwe examenprogramma’s, de ervaringen uit de pilotperiode en de mogelijkheden voor professionalisering door de regionale steunpunten.