Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo Bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Methode
  • Leraarmateriaal
Vakspecifiek thema
  • Concept-contextbenadering

Verschillen tussen traditioneel en op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs: een vergelijkend casestudy onderzoek

25-1-2015
Klop, T., & Boersma, K.Th. (2008). Verschillen tussen traditioneel en op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs: een vergelijkend casestudy onderzoek. Utrecht: CVBO.
Dit onderzoeksverslag is interessant voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Het betreft een casestudyonderzoek naar gebruik van CVBO-modules tijdens de pilotfase van de vakvernieuwing. Klassen die werken met Biologie voor Jou worden vergeleken met klassen die werken met modules van de BOS-scholen. Er wordt gekeken naar de klassenpraktijk. Tevens zijn docenten en leerlingen geïnterviewd. De nieuwe aanpak pakt vooral positief uit voor de relevantie van de leerstof. Wat betreft samenhang, overladenheid en zelfwerkzaamheid zijn de bevindingen minder duidelijk. Belangrijkste conclusie van de leerlingen is dat het de docent is die de lessen maakt of breekt. Een verhelderende inkijk in een experimentele onderwijssetting.
Contactpersoon