Sector
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
Vakgebied
 • Mens en natuur (leergebied)
Vakinhoud
 • Duurzaamheid
 • Energie-beschouwingen
 • Aarde, natuur en heelal
Leerplankundig thema
 • Informatievaardigheden
 • Leermiddelen
 • Lespakket
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Praktische vaardigheden
 • Mathematische vaardigheden

Vier Webquests over duurzaamheid

23-1-2015
Rodenboog, M., Spek, W., & Ankoné, H. (2005). Vier Webquests voor duurzaamheid. Utrecht: AOB.
Deze webquests zijn bestemd voor docenten en leerlingen en dienen om hen te stimuleren na te denken over levensvragen en zo bijdragen aan de identiteit van de school. Dit project van NKSR, Bonaventura, CVHO en SLO zorgt voor vakoverstijgend aanvullend lesmateriaal, dan naast elke methode kan worden gebruikt. Volgens een vast patroon (inleiding-taak-stappenplan-bronnen) worden leerlingen begeleid naar een presentatie over het gekozen onderwerp. Ook de beoordelingscriteria worden helder gepresenteerd, zodat vanaf het begin duidelijk is aan welke eisen het product moet voldoen. Via zelfwerkzaamheid en groepswerk wordt toegewerkt naar zinvolle leerervaringen, waarbij steeds de levensbeschouwelijke component wordt betrokken. Onlangs is de vierde en laatste cd-rom met webquests voor de nieuwe onderbouw van het voortgezet onderwijs verschenen, met als thema Duurzaamheid. Met deze cd-rom, die naast elke methode kan worden gebruikt, kunnen de leerlingen op diverse manieren met dit thema kennismaken: het samenstellen van een duurzame klassenlunch, het duurzaam op vakantie (of excursie) gaan, het onderzoeken van de duurzaamheid van producten. De inleiding biedt een algemeen kader voor de activiteiten. Uiteraard ontbreekt ook de docentenhandleiding niet. De webquests kunnen op alle niveaus van de eerste twee leerjaren worden gebruikt.