Sector
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Informatievaardigheden
 • Leermiddelen
 • Lespakket
Vakspecifiek thema
 • Concept-contextbenadering
 • Modelvorming
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Praktische vaardigheden
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen

Vier Webquests voor mens en natuur

17-2-2015
Rodenboog, M., & Spek, W. (2005). Vier Webquests voor mens en natuur. Utrecht: AOB.
Deze webquests stellen leerlingen in staat op intensieve wijze kennis te maken met aspecten van 'mens en natuur' in hun eigen leefwereld. De leerstof wordt aangeboden in authentieke contexten, om het leren betekenisvol en functioneel te laten zijn. Het materiaal wil leerlingen op het spoor zetten van keuzes, in de hoop dat ze diverse waardeoriƫntaties ontdekken en de consequenties daarvan ervaren. Leerlingen worden daarbij nadrukkelijk aangesproken op hun creatieve en intellectuele vermogens. De webquests zijn daarnaast ook voorbeeldmateriaal, dat tot nieuwe producten kan stimuleren.
De onderwerpen zijn:
- Modellen en werkelijkheid
- Duurzaam werken
- Laat zien wie je bent
- Wijzer over energie