Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
Vakinhoud
  • Energie
  • Kennisverwerking
  • Materie
  • Ruimte
  • Wisselwerking
Leerplankundig thema
  • Hoogbegaafdheid

Website Natuurkunde Olympiade

25-1-2015
Stichting Natuurkunde Olympiade Nederland. (2013). Website Natuurkunde Olympiade. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.fisme.science.uu.nl/nno/index.php
De Natuurkunde Olympiade is een wedstrijd voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (4e, 5e en 6e klassen). Na drie ronden waarin getoetst wordt op kennis, inzicht en vaardigheden zullen de vier winnaars naar de Internationale Natuurkunde Olympiade gaan om daar Nederland te vertegenwoordigen. De website biedt actuele informatie, de mogelijkheid tot aanmelden en het oefenen met oude voorrondeopgaven.