Sector
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wetenschap en technologie
 • Mens en natuur (leergebied)
Leerplankundig thema
 • Diagnostische tussentijdse toets
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Concept-contextbenadering

Website PISA 2015 Draft Frameworks

25-1-2015
OECD. ( 2013). PISA 2015 Draft Frameworks. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Science%20Framework%20.pdf
Deze website is relevant voor beleidsmakers, schoolleiders en leerplanontwikkelaars. Het betreft PISA (Programma for International Student Assessment) – een driejaarlijkse internationale enquête met als doel verschillende onderwijssystemen te evalueren door het testen van de kennis en vaardigheden van vijftienjarige leerlingen. In 2012 hebben een half miljoen leerlingen in 65 verschillende landen deelgenomen aan PISA. De volgende test staat gepland voor 2015, en deze zal op 'science' focussen. Op de website zijn onderzoeksrapporten te vinden, alsmede uitgebreide informatie over PISA en PISA-producten.