Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Scheikunde
Vakinhoud
  • De 'mol' als chemische maat
  • Energie
  • Micro-macro denken
  • Reactiviteit
Leerplankundig thema
  • Hoogbegaafdheid

Website Scheikunde Olympiade

25-1-2015
Nationaal Comité Scheikunde Olympiade. (2013). Website Scheikunde Olympiade. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van http://www.scheikundeolympiade.nl/
De Scheikunde Olympiade is een wedstrijd voor leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (4e, 5e en 6e klassen). Na drie ronden waarin getoetst wordt op kennis, inzicht en vaardigheden zullen de vier winnaars naar de Internationale Scheikunde Olympiade gaan om daar Nederland te vertegenwoordigen. De website biedt actuele informatie, de mogelijkheid tot aanmelden en het oefenen met oude voorrondeopgaven. Ook kunnen leerlingen oefenen met de opgave van de maand.