Sector
  • Basisonderwijs
Vakinhoud
  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Gesprekken
  • Schrijfvaardigheid
Leerplankundig thema
  • Samenhang

Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap!

23-1-2015
Elsäcker, W. van, Damhuis, R., Droop, M., & Segers, M. (2010). Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap! (2e druk). Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands.
ISBN

9789077529386

​​​​​​Dit boek gaat over zaakvakken en taal. Het zaakvakonderwijs staat onder druk. Taal en rekenen staan als basisvaardigheden op dit moment hoog op de agenda; back to basics is een veel gehoorde roep. Dit boek is ontwikkeld in het kader van het project Integratie van taal- en zaakvakken van het Expertisecentrum Nederlands. Het boek is een bewerking van en een vervolg op de cd-rom Taal en zaakvakken met webquests en is mode ontstaan door de vraag naar een handzame papieren versie van de achtergrondinformatie op deze cd-rom.
Het boek beschrijft welke taalactiviteiten goed werken in het zaakvakonderwijs.  De activiteiten zijn gericht op mondelinge interactie, uitbreiding van de woordenschat, conceptuele ontwikkeling, begrijpend lezen van zaakvakteksten, zelf teksten schrijven en het gebruik van internet en webquests. Daarnaast kun je met het boek zelf een activiteitenreeks leren organiseren en plannen. In het boek staan direct bruikbare praktijkvoorbeelden beschreven van de activiteitenreeksen Middeleeuwen, Het hart en Natuurrampen.