Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • 21st century skills
  • Onderzoeken
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren

Zeker weten? Leren de kwaliteit van biologie-onderzoek te bewaken in 5 vwo

25-1-2015
Schalk, H.H. (2006). Zeker weten? Leren de kwaliteit van biologie-onderzoek te bewaken in 5 vwo. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Dit proefschrift is relevant voor docenten biologie, leerplanontwikkelaars en onderwijsdeskundigen. Het gaat over de centrale rol van onderzoek in het biologieonderwijs. De focus ligt op het leren bewaken van de kwaliteit van onderzoek (betrouwbaarheid en validiteit) en de rol van reflectie daarbij. Leerlingen die expliciet uitgedaagd worden op de kwaliteit te reflecteren scoren beter bij het beoordelen van onderzoek van iemand anders. Leerlingen die vooral op hun eigen onderzoek gericht zijn, laten daarin meer kwaliteit zien. De rol van de docent bij het expliciteren en generaliseren van criteria voor goed onderzoek blijkt cruciaal: alleen in diens aanwezigheid wordt er gegeneraliseerd. Het lesmateriaal is als bijlage aanwezig.