J.P.J. (Jeroen) Sijbers

Telefoon: (053) 4840 408
E-mail: j.sijbers@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar Scheikunde

Jeroen Sijbers is werkzaam in de afdeling VO Tweede Fase. Hij is leerplanontwikkelaar Scheikunde en NLT, Natuur, Leven en Technologie. Jeroen heeft een bijzondere interesse voor interdisciplinariteit, de rol van technologie in de klas (en specifieker de rol van serious games), leren voor duurzame ontwikkeling en het werken met netwerken ten behoeve van aansluiting vo-ho, professionalisering en vakontwikkeling. Daarnaast heeft hij ervaring met het ontwikkelen van materialen, projectmanagement en het geven van onderwijs (NLT). Voor 1 dag in de week is Jeroen gedetacheerd naar de Vereniging NLT. Deze vereniging van scholen zet zich in voor innovatief bèta-onderwijs.​

 Publicaties

 

 

Leerplankundige analyse PISA 2015584122-11-2017 11:36:39743http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Monique van der Hoeven;Victor Schmidt;Jeroen Sijbers;Erik Woldhuis;Berthold van Leeuwen;Gerdineke van SilfhoutHet Programme for International Student Assessment (PISA) wordt sinds 2000 driejaarlijks uitgevoerd onder auspiciën van de OECD. Hoofdbestanddeel van dit programma is een internationaal vergelijkingsonderzoek van leerprestaties van leerlingen uit het voortgezet onderwijs van vijftien jaar oud met betrekking tot lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland presteert in PISA van 2015 nog steeds ruim boven het gemiddelde van de OESO-landen en is binnen de EU een toppresteerder. De resultaten laten echter een dalende lijn zien. In 2015 is het gemiddelde niveau van Nederlandse leerlingen sterker gedaald dan het gemiddelde van de overige OECD-landen. Voor natuurwetenschappen en wiskunde is de daling ten opzichte van 2012 significant. SLO is gevraagd een leerplankundige analyse te maken, met als doel de PISA-resultaten beter te kunnen duiden en te achterhalen of aanpassingen in ons curriculum mogelijk oorzaak zijn van de dalende presentaties.Pdf-bestand
Redeneren en formuleren bij natuurwetenschappelijke vakken: een vakspecifieke uitwerking van taalgericht vakonderwijs3925317-8-2018 15:26:24134http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2018Paus, J.;Meestringa, T.;Herman Schalk;Jeroen Sijbers;Bart van der Leeuw;Maaike RodenboogDe taal van een schoolvak is voor iedere leerling eigenlijk een nieuwe taal. Dat geldt voor de receptieve beheersing van die taal (lezen en luisteren), maar vooral voor de productieve beheersing: zelf vakmatige redeneringen formuleren is moeilijk en vergt van leerlingen inspanning in een langdurig leerproces. Deze brochure biedt leraren handvatten voor de ondersteuning van dat leerproces door middel van een doordachte vaktaaldidactiek. Hij is bedoeld voor leraren (in opleiding), taalcoördinatoren, lerarenopleiders en onderwijsadviseurs op het terrein van de natuurwetenschappelijke vakken.Pdf-bestand