Sector
  • Vo
Vakgebied
  • Natuurkunde
  • Nask1

Natuurkunde

11-12-2017

​​​Natuurkunde​​​​ probeert de (niet levende) natuur te beschrijven, te verklaren en te voorspellen. Hierbij spelen het opstellen van algemene, in wiskundige taal gevatte wetten en het doen van experimenteel onderzoek een belangrijke rol. Hieronder treft u verwijzingen aan naar relevante informatie over het leerplan en trends binnen en rond het vak. Tevens staan er per onderwijssector links naar relevante documenten en bronnen.

 

Leerplan            

Stand van zaken natuurkundeonderwijs

De stand van zaken in het ​natuurkundeonderwijs met daarin analyse van het curriculum en de belangrijkste ontwikkelingen en trends.

Curriculum.nu

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen in het leergebied mens en natuur? Leraren en schoolleiders buigen zich over deze vraag. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Leerplan in beeld

Leerplan in beeld biedt informatie over doorlopende leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen, over basisstof, keuzeonderdelen en samenhang. En helpt bij het checken en ontwerpen van uw eigen onderwijsprogramma.

  

Trends

meer trends ​>

Samenhang met wiskunde

Bij natuurkunde moeten leerlingen veel vaardigheden toepassen die ze bij wiskunde hebben geleerd. Dat gaat niet altijd soepel. Op deze pagina vindt u bronnen om hier in de les mee aan de gang te gaan.

Modelleren 

Modelleren is een vaardigheid die, zeker bij natuurkunde, sterk is neergezet in het in 2013 vernieuwde examen. Op deze pagina vindt u veel interessante achtergronden

Toetsen van vaardigheden

Het toetsen van vaardigheden, zoals onderzoeken, modelleren maar ook redeneren, is vaak niet makkelijk. 


 


 

  

Onderbouw

Kennisbasis

Handreikingen om leerlingen wetenschappelijk te leren denken en werken bij natuurkunde.

PISA

Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15-jarigen​, met in meest recente onderzoek speciale aandacht voor science onderwijs.

Leerdo​elenkaart

Alle leerdoelen voor de onderbouw op een rijtje, voor vmbo-bb, vmbo-kgt, havo en vwo.

  

Bovenbouw vmbo

​Digitale handre​iking

Handreiking voor het schoolexamen NaSk 1 
met aandacht voor toetsen, opstellen PTA's en ​voorbeelduitwerkingen bij de eindtermen in het schoolexamen.

PISA

Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15-jarigen​, met in meest recente onderzoek speciale aandacht voor science onderwijs.​

Leer​doelenkaart

Alle leerdoelen voor de bovenbouw op een rijtje, voor vmbo-bb, vmbo-kgt.

 

Bovenbouw havo/vwo

Digitale handreiking

Handreiking voor het schoolexamen natuurkunde havo/vwo met aandacht voor toetsen, opstellen PTA's en voorbeelduitwerkingen bij de eindtermen in het schoolexamen. 

Natuurkunde.nl

Website onder beheer van de NNV met veel verschillende leuke links, opgaven en filmpjes.​

Monitoring invoering nieuwe examenprogramma

De invoering van het nieuwe examenprogramma natuurkunde is vanaf het begin gemonitord. De resultaten van dit onderzoek komen in 2018 beschikbaar.


 ​​

natuurkunde