Sector
 • Gymnasium
 • Havo
 • Vmbo
 • Vwo
Vakgebied
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Praktische vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Praktische vaardigheden

www.gettingpractical.nl

25-1-2015
Getting Practical. (2011). www.gettingpractical.nl. Geraadpleegd op 9 juli 2013, van  http://www.gettingpractical.nl/
​Deze cursus is bedoeld voor docenten bètavakken. Hij is oorspronkelijk ontwikkeld in Groot-Brittannië om docenten te helpen praktisch werk in de bètavakken effectief vorm te geven. De cursus wordt vertaald en verder ontwikkeld om ook in het Nederlandse onderwijs (basisschool en voortgezet onderwijs) te gebruiken. De bètasteunpunten Oost (Universiteit Twente), Zuid (TU Eindhoven), Arnhem-Nijmegen (Radboud Universiteit) en Zuid Holland (TU Delft) bieden de Cursus Getting Practical aan in hun nascholingsprogramma. Ook wordt de cursus, op verzoek, gegeven op scholen. De cursus wordt in principe in drie bijeenkomsten gegeven. Tussen de bijeenkomsten verzamelen de deelnemers uit hun lespraktijk proeven die ze met behulp van de cursus willen verbeteren. De laatste sessie wordt gebruikt om terug te kijken op de ervaring met de verbeterde proeven. De cursus biedt veel aanknopingspunten voor gesprekken over de doelen en uitvoering van praktische activiteiten.