Kies jij natuurkunde?506515-12-2017 06:48:5517http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2011<div>naam van Jos Paus weggehaald​​Deze modules zijn ontwikkeld voor leerlingen in de derde klas havo en zijn bedoeld om hun een goed beeld te geven van wat natuurkunde is en hoe natuurkunde wordt vormgegeven in de Tweede Fase. En om leerlingen die het vak niét kiezen zó aan natuurkunde te laten werken dat ze zaken leren die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling en waar ze met plezier aan kunnen werken. Ook zij worden uitgedaagd om te onderzoeken, te leren en te ontdekken. In de module 'Bewegen' komen afstand-tijd en snelheid-tijd grafieken aan de orde met behulp van videometen. In 'Zon, aarde en maan' gaat het over de beweging van de aarde, de bouw van ons zonnestelsel en energievoorziening. Het lesmateriaal is er in twee varianten&#58; één voor de leerlingen die van plan zijn het vak te kiezen (doorstromers) of daarover nog aarzelen (wikkers en wegers), en één voor de leerlingen die dat waarschijnlijk niet zullen doen (afbuigers). Bevat eveneens een docentenhandleiding.</div>Pdf-bestand
Vernieuwing examenprogramma's bètavakken havo/vwo, Op weg naar de invoering521320-6-2015 12:39:029http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Deze brochure is bestemd voor schoolleiders en docenten. Zij geeft informatie over wat de school moet, mag en kan bij de invoering van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken. Zij geeft ook een aantal suggesties ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe programma's. Zo is een aantal vragen geformuleerd, die kunnen helpen bij het inventariseren van mogelijk noodzakelijke acties op de school. De brochure en de website www.betanova.nl kunnen helpen bij de beantwoording van deze vragen. De brochure geeft ook informatie over de achtergronden van de nieuwe examenprogramma’s, de ervaringen uit de pilotperiode en de mogelijkheden voor professionalisering door de regionale steunpunten.</div>Pdf-bestand
Kernvragen1368017-6-2018 00:09:02htmlFalseaspx​De wetenschapsfilosofische en –historische component van wetenschapsoriëntatie stelt vijf kernvragen centraal.Website artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden5584517-6-2018 00:05:27htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Executieve functies5310717-6-2018 00:09:0271htmlFalseaspxExecutieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie.  Ze kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve ...SLO Duiding2016Martin Klein Tank<p>​​​​Executieve functies zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. <br>Alle executieve functies hebben een controlerende en aansturende functie.&#160;Ze kunnen worden gezien als de 'dirigent' van de cognitieve vaardigheden. Executieve functies helpen je bij alle soorten taken. Executieve functies vertellen niet hoe intelligent, charmant of verbaal vaardig iemand is. Deze functies bevinden zich in de prefrontale cort​​ex van de hersenen.​</p><p>Op de site Het Jonge Kind worden deze<a href="http&#58;//jongekind.slo.nl/lexicon/executieve-functies" target="_blank"> functies beschreven en van voorbeelden voorzien​</a>​.&#160;​​​Daar vindt u ook handreikingen voor deze functies.​​​</p>
Curriculumspiegel 2017107717-6-2018 00:09:0238htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Met de Curriculumspiegel wil SLO iedereen - inclusief zichzelf - die vanSLO Duiding2017Elvira Folmer;Annette Koopmans;Wilmad Kuiper<div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl29_label" style="display&#58;inline;"><div>De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Met de Curriculumspiegel wil SLO iedereen - inclusief zichzelf - die vanuit praktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voorhouden.&#160;<br>&#160;</div><div>Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt. </div><div><br> De Curriculumspiegel 2017 omvat zestien hoofdstukken. In de eerste zeven hoofdstukken komen de volgende generieke thema's aan de orde&#58;</div><ul><li>ruimte, richting en ruggensteun;</li><li>curriculaire samenhang;</li><li>maatwerk;</li><li>curriculum en toetsing; </li><li>curriculum en ICT;</li><li>schooleigen curriculumontwikkeling; </li><li>maatschappelijke vorming.</li></ul><p>In de daarop volgende negen hoofdstukken staan vakgebieden centraal. Al deze bijdragen bestaan uit samenvattingen van vakspecifieke trendanalyses.&#160;In hoofdstuk&#160;12 vindt u de samenvatting van&#160;de Vakspecifieke trendanalyse Natuur en Techniek. </p></div><p>​</p>
Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs. 309917-6-2018 00:09:0298htmlFalseaspxDe componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden...SLO Duiding2016Beker, T.;Marja van Graft;Martin Klein Tank<p>​​​​De componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&amp;T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden&#58;</p><ul><li>observeren en meten</li><li>bronnen, materialen en gereedschap gebruiken</li><li>denkwijzen hanteren</li><li>reflecteren, waarderen en oordelen</li></ul><p>De kenniscomponent is beschreven in samenhangende begrippen.<br>Hoewel deze componenten in de onderwijspraktijk moeilijk zijn te scheiden, zijn ze in het leerplankader in aparte paragrafen op hoofdlijnen beschreven. Tevens is een hoofdstuk toegevoegd over W&amp;T in de onderwijspraktijk. <br>Het leerplankader dient als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking W&amp;T op de pabo. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven met een aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod.</p>Pdf-bestand
Aanmeldingspagina vragenlijstonderzoek biologie, natuurkunde, scheikunde470417-6-2018 00:09:02757htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Dank voor uw aanmelding1175317-6-2018 00:09:026htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1367317-6-2018 00:09:0210htmlFalseaspxWebsite artikelpagina