Klaar voor de 21e eeuw506620-6-2015 12:34:266http://natuurentechniek.slo.nl/Paginas/Forms/Alle documenten.aspxhtmlFalseaspxtext/html; charset=utf-8 SLO Duiding2012<div>Dit boek is interessant voor beleidsmakers, onderwijsteams, curriculum- en materiaalontwikkelaars. Het is een leergang om vorm te geven aan 21e eeuwse vaardigheden en een keuze te maken uit de verschillende vaardigheden. Er wordt een leermodel geboden dat zich richt op cognitieve vaardigheden (analyse en gebruik van informatie, aanpak van complexe vraagstukken en het tot stand brengen van denkpatronen) en conatieve vaardigheden (zelfkennis met de daarbij behorende zelfbeheersing en omgang met anderen). Dit zijn vaardigheden die in deze tijd onontbeerlijk zijn. Theoretische concepten, onderzoeksresultaten, instructievormen en manieren van beoordelen zijn omgezet in aanwijzingen voor de dagelijkse praktijk in de klas. Het boek kan onderwijsteams helpen met elkaar concrete uitwerkingen te maken van 21e eeuwse vaardigheden. Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen bevatten veel elementen van 21e eeuwse vaardigheden. Dit is een uit het Amerikaans vertaalde publicatie (oorspronkelijke titel&#58; 21st Century Skills). Meer informatie is te vinden op de website.</div>
Kernvragen1368017-10-2017 13:26:19htmlFalseaspx​De wetenschapsfilosofische en –historische component van wetenschapsoriëntatie stelt vijf kernvragen centraal.Website artikelpagina
Evalueren om te leren4041417-10-2017 13:26:19htmlFalseaspxLeerlingen gaan naar school om zich te ontwikkelen en bepaalde leerdoelen te halen. Een kerntaak van het onderwijs is leerlingen hierbij te helpen. Leraren spelen hierin een belangrijke rol: zij stimuleren, begeleiden en sturen het leerproces waar (...)SLO Duiding<p>​​​​​​​​​​​Leerlingen gaan naar school om zich te ontwikkelen en bepaalde leerdoelen te halen. Een kerntaak van het onderwijs is leerlingen hierbij te helpen. Leraren spelen hierin een belangrijke rol&#58; zij stimuleren, begeleiden en sturen het leerproces waar nodig bij. Het (tussentijds) beoordelen van het leren is hierbij essentieel. Dit boek gaat ervan uit dat dit niet alleen de taak is van de leraar, maar ook van de leerlingen zelf. Door zelfreflectie, feedback van de leraar en evaluatie door medeleerlingen worden zij zich meer bewust van hun eigen leerproces en krijgen zij aanwijzingen voor het zetten van de volgende stap op weg naar het bereiken van hun leerdoel.</p><p><em>Evalueren om te Leren</em> biedt (aankomende) leraren theoretische achtergronden, praktijkvoorbeelden, handvatten en praktische instrumenten om leerlingen te helpen in hun ontwikkeling. De benadering van evaluatie, die ‘Evalueren om te Leren’ wordt genoemd, staat centraal in dit boek. De actieve rol van leerlingen hierin wordt sterk benadrukt. </p><p>Het boek bestaat uit drie delen. Deel 1 vormt een inleiding over evaluatie, toetsing en beoordeling op school. Hierin worden algemene principes van evaluatie besproken en wordt ‘Evalueren om te Leren’ nader uitgewerkt. Deel 2 is meer praktisch van aard en behandelt de onderwerpen feedback, peerevaluatie, zelfreflectie, werken met portfolio’s, evalueren van projectwerk en continue voortgangsevaluatie. In deel 3 komen enkele bouwstenen voor schoolbeleid aan de orde zoals opvattingen van leerkrachten over evalueren, communicatie en samenwerking met ouders over evaluatie en kwaliteitscriteria voor evaluatie. Het is een toegankelijk geschreven uitgave waarin kennis en praktijk nauw met elkaar zijn verweven. </p><p>​</p>
Cijfers geven werkt niet4052517-10-2017 13:26:19htmlFalseaspxEen van de eerste vragen die elke leraar zichzelf stelt, is hoe hij zijn leerlingen iets kan aanleren. Wat is de meest effectieve manier om ze de beoogde kunstjes en kennis bij te brengen? John Hattie heeft deze vraag beantwoord met 2 woorden: (...)SLO Duiding2013<p>​<font color="#000000">Een van de eerste vragen die elke leraar zichzelf stelt, is hoe hij zijn leerlingen iets kan aanleren. Wat is de meest effectieve manier om ze de beoogde kunstjes en kennis bij te brengen? John Hattie heeft deze vraag beantwoord met 2 woorden&#58; formatieve evaluatie. Ofwel, leerlingen die hun eigen werk kunnen beoordelen. Maar hoe doe je dat? Wiliam geeft in dit boek tips waarmee je als leraar continu kunt controleren of je leerlingen het doel van een les hebben begrepen, of je les geland is en welke informatie ze nog nodig hebben om het einddoel te bereiken.</font></p>
Wetenschap & technologie in het basis- en speciaal onderwijs. 309917-10-2017 13:26:1972htmlFalseaspxDe componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden...SLO Duiding2016Beker, T.;Marja van Graft;Martin Klein Tank<p>​De componenten houding, vaardigheden en kennis vormen de basis voor het leerplankader W&amp;T. De houding is beschreven in gedragsindicatoren. De vaardigheden onderzoeken en ontwerpen zijn uitgewerkt tot leerlijnen met subvaardigheden.</p><ul><li>Observeren en meten</li><li>Bronnen, materialen en gereedschap gebruiken</li><li>Denkwijzen hanteren</li><li>Reflecteren, waarderen en oordelen</li></ul><p>De kenniscomponent is beschreven in samenhangende begrippen.<br>Hoewel deze componenten in de onderwijspraktijk moeilijk zijn te scheiden, zijn ze in het leerplankader in aparte paragrafen op hoofdlijnen beschreven. Tevens is een hoofdstuk toegevoegd over W&amp;T in de onderwijspraktijk. <br>Het leerplankader dient als uitgangspunt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs bij de uitwerking W&amp;T op de pabo. Methodeontwikkelaars en organisaties en bedrijven met een aanbod voor leerlingen basisonderwijs, kunnen dit leerplankader en de leerlijnen gebruiken als richtinggevend document bij de ontwikkeling van hun aanbod.<br></p>Pdf-bestand
Aanmeldingspagina vragenlijstonderzoek biologie, natuurkunde, scheikunde470417-10-2017 13:26:19718htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Dank voor uw aanmelding1175317-10-2017 13:26:196htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Uw reactie is succesvol verzonden1367317-10-2017 13:26:1910htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
Contact1367417-10-2017 13:26:19409htmlFalseaspxWebsite artikelpagina
kennisbank1367617-10-2017 13:26:192698htmlFalseaspxWelkomstpagina