Sector

 • Havo Bovenbouw
 • Vwo bovenbouw
 • Gymnasium bovenbouw

Vakgebied

 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Leerplankundig thema

 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Betekenisvol leren
 • Professionalisering

Vakspecifiek thema

 • Concept-contextbenadering

Trefwoorden

 • Concept-contextbenadering

Concept-context in lesmateriaal

22-8-2017

Schalk, H.H., Carelsen, F. & Kortland, K. (2017). Concept-context in lesmateriaal. https://elwier.nl/2017/01/16/concept-context-in-lesmateriaal/

​​​​​​Op basis van het concept-contextvenster en de analyse van een aantal schoolboeken heeft SLO ook een stappenplan ​ontwikkeld dat kan helpen bij het ontwikkelen van lesmateriaal op basis van die verschillende uitwerkingen van de concept-contextbenadering.

Ter illustratie van het concept-contextvenster is ‘ideaaltypisch’ lesmateriaal ontwikkeld en verzameld. Dat wil zeggen dat geprobeerd is lesmateriaal over een onderwerp uit de biologie, natuurkunde of scheikunde te vinden of te maken dat volledig aan de kenmerken van één van de kwadranten van het concept-contextvenster voldoet.

De voorbeelden worden vergezeld van een document waarin ze worden beschreven en gekarakteriseerd.
Voor biologie betreft dat het onderwerp Afweer.​
Voor natuurkunde gaat het over Energieomzettingen.
Voor scheikunde is het onderwerp Energie gekozen.

Contactpersoon