Sector
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
Leerplankundig thema
 • Curriculummonitoring & -evaluatie

Curriculumspiegel 2017

24-10-2017

Folmer, E., Koopmans-Norel, A. & Kuiper, W. (Red.) (2017). Curriculumspiegel 2017. Enschede: SLO. ​

De Curriculumspiegel 2017 biedt een overzicht van en inzicht in de belangrijkste curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen rond vakken en generieke inhoudelijke thema's. Met de Curriculumspiegel wil SLO iedereen - inclusief zichzelf - die vanuit praktijk, beleid, wetenschap en maatschappij zijn of haar steentje bijdraagt aan goed onderwijs in Nederland een spiegel voorhouden. 
 
Deze tweede editie verschijnt op een moment dat een inhoudelijke herijking van het curriculum in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs in het middelpunt van de belangstelling staat. De inhoud van deze Curriculumspiegel kan inspireren en ondersteunen bij de complexe curriculaire knopen die daarbij moeten worden doorgehakt.

De Curriculumspiegel 2017 omvat zestien hoofdstukken. In de eerste zeven hoofdstukken komen de volgende generieke thema's aan de orde:
 • ruimte, richting en ruggensteun;
 • curriculaire samenhang;
 • maatwerk;
 • curriculum en toetsing;
 • curriculum en ICT;
 • schooleigen curriculumontwikkeling;
 • maatschappelijke vorming.

In de daarop volgende negen hoofdstukken staan vakgebieden centraal. Al deze bijdragen bestaan uit samenvattingen van vakspecifieke trendanalyses. In hoofdstuk 12 vindt u de samenvatting van de Vakspecifieke trendanalyse Natuur en Techniek.

Contactpersoon