Examenprogramma Technologie & Toepassing

17-10-2017

Werkgroep examenprogramma Technologie & Toepassing  (2015). Examenprogramma Technologie & Toepassing. Enschede: SLO.​

Het examenprogramma Technologie en Toepassing (T&T) is ontwikkeld voor de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo. Het is een programma dat in eerste instantie ontwikkeld is met twaalf BCP scholen (vmbo tl). Deze twaalf scholen hebben medio september 2015 een ontheffing van het ministerie van OCW gekregen en kunnen tot en met 2016/2017 met dit programma experimenteren. Na een succesvolle experimentele fase kan OCW overgaan tot het reguleren van dit schoolexamenprogramma bij wet. Binnen dit experiment zal ook de voorlopige handreiking aangevuld worden met een aantal voorbeelden uit de vmbo-praktijk. ​​