Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Natuurkunde
 • NLT
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Wetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • Toetsing
 • Betekenisvol leren
Trefwoorden
 • formatief evalueren

Formatieve toetsing

23-11-2017

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Formatief evalueren c.q. formatieve toetsing omvat alle activiteiten die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Formatief evalueren heeft dus als primair doel om leerlingen en hun docenten inzicht te geven in het leerproces en onderwijs op maat te geven.​

Goed inzicht hebben in het leerproces van leerlingen betekent dat je als docent:

 • helder hebt waar de leerling naartoe werkt;​
 • een goed beeld hebt waar de leerling staat;
 • de leerling gerichte instructie en feedback kan geven om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken. ​

Als docent begeleid je dus het leerproces van leerlingen en integreer je feedback in iedere fase van het onderwijsleerproces. Daarbij krijgen leerlingen de kans krijgen om te laten zien waar ze staan, ze fouten mogen maken én ze kunnen laten zien hoe zij zich hebben ontwikkeld. ​

Bekijk een informatief filmpje over effectieve feedback in het onderwijs.​

In het rechtermenu vind je links ​naar meer informatie en schoolvoorbeelden. 

​Geselecteerde documenten

Formatieve toetsing en feedback tijdens de les

​​​De les van veertig jaar vakdidactische studies is dat er geen magische lesmethoden bestaan die succes garanderen maar dat het leerproces voortdurend gemonitord moet worden en de didactiek aangepast al naar gelang de
Van den Berg, E. & Westbroek, H., 2014.
Lees meer
 

Cijfers geven werkt niet

Een van de eerste vragen die elke leraar zichzelf stelt, is hoe hij zijn leerlingen iets kan aanleren. Wat is de meest effectieve manier om ze de beoogde kunstjes en kennis bij te brengen? John Hattie heeft deze vraag
Wiliam, D.,
2013.
Lees meer

Toetsen met leerwaarde

Toetsen hebben een enorme impact op het leren en de motivatie van lerenden. Ook bepalen toetsen in hoge ​mate hoe wordt geleerd. Eerdere studies hebben aangetoond dat de klassieke summatieve functie van toetsing gericht op
Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D, Van der Vleuten, C., 2013.
Lees meer

Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in​​ het voortgezet onderwijs

​​​Toetsen als onderdeel van het leerproces om het onderwijs en de leerprocessen te verbeteren en om leerlingen meer eigenaarschap te bieden in het onderwijs waaraan ze deelnemen. In dit boek beschrijven docenten,
Sluijsmans, D. & Kneyber, R. (red.), 2016.