Handreiking schoolexamen Onderzoek & ontwerpen in de tweede fasae

1-8-2015

Schalk, H., & Bruning, L. (2014). Handreiking schoolexamen Onderzoek & ontwerpen in de tweede fase. Enschede: SLO.​

​Deze handreiking voor het schoolexamen O&O wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden betreffende de organisatie van het schoolexamen. Het omvat de volgende onderwerpen:

  • wettelijke kaders
  • de examenprogram​ma's voor havo en vwo
  • toelichting op de eindtermen, o.a. hoe die in drie uitgevoerde meesterproeven zichtbaar zijn
  • suggesties voor beoordeling en afsluiting
  • mogelijkheden voor afstemming met andere vakken
  • verdere keuzemogelijkheden voor de school
  • organisatie en uitvoering
  • literatuur en bronnen.