Sector
 • Vwo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
Vakgebied
 • Natuurkunde
 • Biologie
Vakspecifiek thema
 • Praktische vaardigheden
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Modelvorming
Trefwoorden
 • bloom
 • Hogere denkvaardigheden

Hogere denkvaardigheden

28-2-2017

​Rodenboog,M & Spek. W; http://hogeredenkvaardigheden.slo.nl/; geraadpleegd 2017-02-28

Vindt u ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt de website Hogere denkvaardigheden de nodige inspiratie. Dat alléén hoogbegaafde of talentvolle leerlingen hogere denkvaardigheden kunnen oefenen is een misverstand. Op elk niveau kunnen leerlingen aangezet worden om creatief, kritisch of analytisch te zijn. Deze website laat zien hoe. 

Bij hogere denkvaardigheden gaat het om het leren kritisch te denken, creatief te zijn of een probleem op te lossen. Op de website staan natuurwetenschappelijke opdrachten die appelleren aan hogere denkvaardigheden en die leerlingen prikkelen om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo worden zij beter toegerust op wat de 21e eeuw van hen vraagt.

Als je wilt dat de sneeuwpop niet smelt, moet je hem dan een jas aantrekken …? "

Dit is een mooi voorbeeld van een vraag waarbij het antwoord niet direct voor de hand ligt. Een vraag die je aanzet om er eens even goed voor te gaan zitten en waar bij nader inzien meerdere antwoorden goed zouden kunnen zijn. Kortom een vraag die hogere denkvaardigheden oefent.