Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
 • Kennisbasis

Duurzaamheid

12-10-2016

De term duurzaamheid wordt veelvuldig in allerlei contexten gebruikt. Er zijn dan ook meerdere definities in omloop. Als het we het over de denkwijze duurzaamheid hebben, gebruiken we de nog steeds gangbare definitie voor duurzaamheid, zoals deze in 1987 in het Brundtland-rapport is gegeven: "a development in which the needs of present generations are met, while leaving the possibilities intact for future generations to meet their own needs."  Dit betekent dat we op een dusdanige manier gebruik maken van hulpbronnen uit onze omgeving dat er voldoende van die hulpbronnen overblijven voor de toekomstige generaties. 

Met andere woorden: mensen hebben hun milieu nodig om te overleven. Dat houdt in dat er:

 • stoffen en organismen aan worden onttrokken (voor voedsel, energie en grondstof);
 • stoffen aan worden toegevoegd (afval, koolstofdioxide, restproducten industrie, kunstmest);
 • transporten in het milieu worden veranderd (waterwerken, wegaanleg, bebouwing).

Duurzaamheid houdt in dat:

 • er niet meer wordt onttrokken dan het milieu kan aanvullen;
 • de hoeveelheid en soort stoffen die worden toegevoegd zodanig zijn dat het milieu deze kan verwerken (met name niet afbreekbare stoffen die ophopen in de voedselketen);
 • de effecten van veranderingen worden gecompenseerd (bijvoorbeeld wildviaducten over snelwegen).