Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Lesmateriaal bij denkwijze Schaal, verhouding en hoeveelheid

24-1-2017

Deze denkwijze komt terug in de volgende voorbeeldlesmaterialen:

SCHEIKUNDE

Opwarming van de aarde (havo/vwo): De leerlingen interpreteren informatie over het CO2-gehalte in de atmosfeer en herkennen daar patronen in. Door hun eigen CO2-productie en de hoeveelheid in de atmosfeer te vergelijken krijgen ze een gevoel voor de schaal van CO2-productie.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Schaal​Informatievaardigheden​Patronen; Schaal, verhouding en hoeveelheid3 lessen

 

BIOLOGIE
Mobieltje (vmbo/havo/vwo): ​De leerlingen bepalen aan de hand van verhoudingen tussen grondstof- en afvalstromen wat bij mobieltjes de impact van recycling op de duurzaamheid is ​ ​ ​
VakinhoudWerkwijzenDenkwijzenGrootte​Download

​Dynamisch evenwicht;
Duurzaamheid

​-Schaal, verhouding en hoeveelheid; Duurzaamheid​3 lessen​►

 

FYSISCHE GEOGRAFIE
Schaalmodel Zonnestelsel (havo/vwo): ​De leerlingen rekenen aan de verhoudingen tussen de sterren en planeten en maken hiervan een schaalmodel.
Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Systemen op aarde​Modelgebruik en -ontwikkeling​Schaal, verhouding en hoeveelheid​1 les