Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
 • Kennisbasis

Hoe kan het leren worden bevorderd?

14-2-2017

Voorbeelden van vragen

 • Wat is er veranderd? Wat is de uitgangssituatie en eindsituatie?
 • In welk tempo en op welke schaal vindt de verandering plaats?
 • Wat is hetzelfde gebleven?
 • Van welk soort evenwicht is sprake bij stabiliteit?
 • Wat is van invloed op de verandering? Kan deze ook spontaan verlopen?
 • Hoe komt stabiliteit tot stand?
 • Past de stabiliteit of verandering in een patroon?

Activiteiten

Smelten en stollen (natuurkunde)

 • Een eenvoudig deeltjesmodel hanteren om uit te leggen wat er verandert en wat er hetzelfde blijft bij faseovergangen.

Vallende voorwerpen (natuurkunde, wiskunde)

 • Grafieken vergelijken van een vallend voorwerp dat eerst steeds sneller valt maar dan een constante valsnelheid krijgt.

Thee zetten in koud en warm water (scheikunde)

 • Invloed van temperatuur op diffusie onderzoeken.

Zoutwinning (scheikunde, techniek)

 • Door oplossen van keukenzout en indampen daarna laten zien dat het zout niet verdwenen is.

Veldwaarnemingen over langere periode (biologie)

 • Uit een reeks waarnemingen van planten en dieren op een terrein analyseren wat er veranderd is en wat er hetzelfde is gebleven.
 • Van een populatie dieren gegevens bestuderen over immigratie, emigratie, voortplanting en sterfte.

Ontwikkeling van planten en dieren (biologie)

 • Bespreken dat bij de ontwikkeling van een organisme het genetisch materiaal hetzelfde blijft, maar er steeds andere delen worden ingeschakeld.

Temperatuur- en klimaatveranderingen (aardrijkskunde en wiskunde)

 • Dagelijkse en jaarlijkse temperatuurveranderingen vergelijken met temperatuurveranderingen over eeuwen.

Feedback (techniek, biologie)

 • Een eenvoudig feedbacksysteem bouwen en de werking verklaren.