Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Structuur en functie

22-4-2016

De denkwijze structuur en functie laat zich op de volgende wijze karakteriseren:

  • Structuur en functie van objecten en organismen hebben veel met elkaar te maken. Functies kunnen worden verklaard met de vorm en de vorm kan worden verklaard door de functie.
  • Voor leerlingen kan de koppeling tussen structuur en functie duidelijk maken dat vertrouwde vormen niet willekeurig zijn maar berusten op achterliggende functies.
  • Bij het ontwerpen van constructen is het van belang rekening te houden met vorm en functie, waarbij eigenschappen van materialen een essentiële rol spelen.
  • Die eigenschappen hangen vaak samen met de structuur van de materie, met name op atomaire schaal.
  • Voorbeelden waarbij vorm en functie een belangrijke rol spelen zijn verwarmingstoestellen, muziekinstrumenten, bruggen, warmte- en geluidsisolatie, organismen, cellen, organen, zintuigen, en mineralen.