Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Informatievaardigheden: voorbeelden per vak

6-2-2017

​Deze werkwijze komt terug in verschillende vakken op de volgend manieren:

BIOLOGIE
PKU (vmbo/havo/vwo): ​De leerlingen halen uit authentiek voorlichtingsmateriaal informatie over de complexe oorzaken van de ziekte PKU. Vervolgens oordelen zij of het risico op PKU invloed zou moeten hebben op de beslissing meer kinderen te krijgen. ​ ​ ​
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Voortplanting en Evolutie;
Erfelijkheid
​Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen

​Oorzaak en gevolg;
Veiligheid

​3 lessen


 

FYSISCHE GEOGRAFIE
Lokaal landschap (havo/vmbo): De leerlingen geven een grote hoeveelheid informatie over landschappen in hun omgeving overzichtelijk weer om de oorzaken ervan te bespreken.
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Systeem aarde
InformatievaardighedenOorzaak en gevolg4/5 lessen​►

 

​NATUURKUNDE

Autarkisch huis (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een huis dat duurzaam omgaat met energie. Daarvoor moeten ze veel informatie opzoeken en mogelijk onderzoek doen.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​​Energie: vormen van energie, energieomzetting​Ontwerpen; Informatievaardigheden; Onderzoeken​Duurzaamheid3 lessen

 

​SCHEIKUNDE

Marjolein: procesoperator (vmbo): Leerlingen vormen zich een beeld over de chemische industrie door informatie op te zoeken, een fabriek als systeem te beschrijven en te beoordelen of de fabriek duurzaam opereert.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
Materie: eigenschappenInformatievaardigheden; Waarderen en oordelen​Systeem en systeemmodellen; Duurzaamheid3 lessen

 

Opwarming van de aarde (havo/vwo): De leerlingen interpreteren informatie over het CO2-gehalte in de atmosfeer en herkennen daar patronen in. Door hun eigen CO2-productie en de hoeveelheid in de atmosfeer te vergelijken krijgen ze een gevoel voor de schaal van CO2-productie.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Schaal​Informatievaardigheden​Patronen; Schaal, verhouding en hoeveelheid3 lessen

 

Chemische opslag (vmbo/havo/vwo): De leerlingen zoeken informatie op over chemicaliën en beoordelen of bepaalde situaties (te) veel risico met zich meebrengen.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Materie: eigenschappen van stoffen​Informatievaardigheden; Waarderen en oordelenRisico's en veiligheid3 lessen

 

Zeep (havo/vwo): De leerlingen halen en interpreteren informatie uit een tekst om te bedenken wat de relatie tussen de functie en de structuur van zeep is.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Materie: mengsels en zuivere stoffen​InformatievaardighedenStructuur en functie1 les

 

 

Contactpersoon