Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Modelontwikkeling: voorbeelden per vak

6-2-2017

De werkwijze 'modelontwikkeling en -gebruik' komt in verschillende vakken terug. Hieronder vindt u voorbeeldlesmateriaal.

TECHNOLOGIE
Constructie (havo/vmbo): Leerlingen ontwikkelen ideeën over hoe de structuur van een brug bepaalt of hij goed functioneert. Vervolgens onderzoeken ze deze ideeën in een computermodel.​
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Technologie

Onderzoek;
Modelontwikkeling en -gebruik

​​Structuur en functie

​3 lessen

 

NATUURKUNDE
Schaalmodel zonnestelsel (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen en bouwen een model van het zonnestelsel om een gevoel te krijgen voor de schaalverschillen tussen de zon en de planeten. ​
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Kracht en beweging; Zonnestelsel

Ontwerpen;
Modelontwikkeling en -gebruik

​​Schaal, hoeveelheid en verhouding

​3 lessen

 

Elektrische huisinstallatie (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een model voor de elektrische huisinstallatie. Daarvoor onderzoeken ze eerst welke patronen er zitten in de stroomsterkte en spanning in verschillende schakelingen.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Energie: electriciteit en magnetisme​Onderzoeken; Ontwerpen; Modelontwikkeling en -gebruik​Patronen​1 les

 

FYSISCHE GEOGRAFIE
Dekzand (vmbo): De leerlingen zoeken een patroon in de grootte van dekzandkorrels; hiervoor gebruiken ze kaartmateriaal als model voor de werkelijkheid.
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Systemen op aarde

Modelvorming en -gebruik

Patronen

1 les​►

 

Bevolking en bergen (vmbo): ​Leerlingen maken een modelmatige weergave van de gebieden met hoge bevolkingsdichtheid en hoge bergen in verschillende landen en herkennen daarin patronen.
Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Landschap en menselijke activiteit​Modelontwikkeling en -gebruik​Patronen​1 les

 

Schaalmodel Zonnestelsel (havo/vwo): ​De leerlingen rekenen aan de verhoudingen tussen de sterren en planeten en maken hiervan een schaalmodel.
Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Systemen op aarde​Modelgebruik en -ontwikkeling​Schaal, verhouding en hoeveelheid​1 les
Contactpersoon