Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Ontwerpen: voorbeelden per vak

6-2-2017

​Deze werkwijze komt terug in verschillende vakken op de volgend manieren:

NATUURKUNDE

Autarkisch huis (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een huis dat duurzaam omgaat met energie. Daarvoor moeten ze veel informatie opzoeken en mogelijk onderzoek doen.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​​Energie: vormen van energie, energieomzetting​Ontwerpen; Informatievaardigheden; Onderzoeken​Duurzaamheid3 lessen

 

Schaalmodel zonnestelsel (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen en bouwen een model van het zonnestelsel om een gevoel te krijgen voor de schaalverschillen tussen de zon en de planeten. ​
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Kracht en beweging; Zonnestelsel

Ontwerpen;
Modelontwikkeling en -gebruik

​​Schaal, hoeveelheid en verhouding

​3 lessen


 

Elektrische huisinstallatie (havo/vwo): De leerlingen ontwerpen een model voor de elektrische huisinstallatie. Daarvoor onderzoeken ze eerst welke patronen er zitten in de stroomsterkte en spanning in verschillende schakelingen.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Energie: electriciteit en magnetisme​Onderzoeken; Ontwerpen; Modelontwikkeling en -gebruik​Patronen​1 les


 


 


 

Contactpersoon