Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
Leerplankundig thema
  • Kennisbasis

Waarderen en oordelen: voorbeelden per vak

6-2-2017

Deze werkwijze komt terug in verschillende vakken op de volgende manieren:

BIOLOGIE
PKU (vmbo/havo/vwo): De leerlingen halen uit authentiek voorlichtingsmateriaal informatie over de complexe oorzaken van de ziekte PKU. Vervolgens oordelen zij of het risico op PKU invloed zou moeten hebben op de beslissing meer kinderen te krijgen. ​ ​ ​
Vakinhoud​Werkwijzen​DenkwijzenGrootteDownload
Voortplanting en evolutie;
Erfelijkheid
​Informatievaardigheden; Waarderen en oordelen

​Oorzaak en gevolg;
Veiligheid

​3 lessen


 

Pilletje (vmbo): De leerlingen geven een beargumenteerd oordeel over een situatie waarin een medeleerling medicijnen krijgt om hem rustiger te maken. Hierbij denken ze na over de verschillende mogelijke oorzaken van druk gedrag. ​ ​ ​
VakinhoudWerkwijzenDenkwijzenGrootte​Download

​Interactie;
Gedrag

​Waarderen en oordelen​Oorzaak en gevolg​2 lessen​►


 

SCHEIKUNDE

Chemische opslag (vmbo/havo/vwo): De leerlingen zoeken informatie op over chemicaliën en beoordelen of bepaalde situaties (te) veel risico met zich meebrengen.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
​Materie: eigenschappen van stoffen​Informatievaardigheden; Waarderen en oordelenRisico's en veiligheid3 lessen

 

Marjolein: procesoperator (vmbo): Leerlingen vormen zich een beeld over de chemische industrie door informatie op te zoeken, een fabriek als systeem te beschrijven en te beoordelen of de fabriek duurzaam opereert.

Vakinhoud​Werkwijzen​Denkwijzen​GrootteDownload
Materie: eigenschappenInformatievaardigheden; Waarderen en oordelen​Systeem en systeemmodellen; Duurzaamheid3 lessen

 

Contactpersoon