Sector
  • Havo
  • Vwo
  • Gymnasium
Vakgebied
  • Onderzoek en ontwerpen
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
Vakspecifiek thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
Trefwoorden
  • Technasium

Leerlingpercepties van Onderzoek & Ontwerpen in het technasium

20-11-2017

Prins, G.T., Vos, M.A.J. & Pilot, A. (2011), Leerlingpercepties van Onderzoek & Ontwerpen in het technasium. Utrecht: Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universteit Utrecht.​

ISBN

978-90-70786-11-3

Stichting Technasium wilde weten wat leerlingen vinden van het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) en in hoeverre dit hun beeld van bèta en techniek (positief) beïnvloedt. ​​​​Technasia geven een eigen invulling aan het vak O&O: leerlingen voeren opdrachten voor bedrijven uit. Leerlingen blijken dit leuk te vinden: ze voelen zich uitgedaagd en voelen zich eigen baas van de opdracht. Dat geldt vooral voor leerlingen in de bovenbouw: zij krijgen meer vrijheid van docenten om het helemaal zelf te doen. Dat heeft meestal ook een positieve invloed op hun beeldvorming.​

De auteurs onderzochten de mate van 'empowerment' van de leerlingen. Een hoge mate van empowerment betekent dat iemand zich competent acht voor zijn/haar opdracht, zich uitgedaagd voelt om tot succesvolle afronding te komen, zich eigenaar voelt van de opdracht en de opdrachten als betekenisvol ervaart. De resultaten laten zien dat op alle onderzochte scholen de leerlingen zich gemiddeld tot tameli​​​jk goed empowered voelen voor de O&O projectopdrachten. Leerlingen in de bovenbouw voelen zich meer empowered dan de leerlingen in de onderbouw. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid krijgen zelf projectopdrachten aan te pakken die aansluiten op hun competentieniveau, interesses en ambities.​​

Contactpersoon