Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
Leerplankundig thema
 • Internationaal
 • Landelijk beleid
 • Onderzoek / Evaluatie
Trefwoorden
 • PISA

Leerplankundige Analyse PISA 2015

22-8-2017

​​​​​​Hoeven, ​​​M. van der, Schmidt, V., Sijbers, J., Silfhout, G. van, Woldhuis, E., Leeuwen, B. van (2017). ​Leerplankundige Analyse PISA 2015​. Enschede: SLO.

Het PISA-onderzoek is een driejaarlijks internationaal vergelijkend onderzoek naar de prestaties van 15-jarige ​leerlingen op leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. In 2015 waren natuurwetenschappen het hoofdonderwerp van het onderzoek. De Nederlandse score voor natuurwetenschappen is al jarenlang hoog en stabiel, maar is in 2015 significant lager dan in voorgaande jaren, met name onder vmbo-leerlingen. In de leerplankundige duiding wordt besproken hoe deze ontwikkeling geduid kan worden tegen de achtergrond van de verschillende aspecten van het Nederlandse curriculum. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst.​