Monitoring invoering nieuwe betaprogramma's: tussenrapportage docenten 2014-15

1-7-2015

​Dit rapport geeft de opzet en resultaten weer van de tussenmeting van monitoring en evaluatie van de nieuwe betaprogramma's in de Tweede Fase (natuurkunde, scheikunde en biologie). De evaluatie bestaat uit een nulmeting (2012-13), een tussenmeting en een eindmeting (voorzien voor 2017). Docenten in 4 h/v zijn met vragenlijsten en interviews bevraagd over een aantal aspecten van de vernieuwing, waaronder in hoeverre de nieuwe programma's: 1) een flinke verandering van de manier van lesgeven inhoudt; 2) overladen zijn; 3) contexten gebruikt worden, en 4) aanleiding geven tot samenhang tussen de bètavakken. Ook zijn leerlingen in interviews op school bevraagd over hun ervaringen met de nieuwe betaprogramma's.