Natuur en techniek (po/so)

19-9-2017

Natuur en techniek is een van de domeinen binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. Daarnaast bevat dit leergebied de mens en maatschappijdomeinen Mens en samenleving, Tijd en Ruimte. Bij Natuur en techniek gaat het erom dat leerlingen zich oriënteren op zichzelf, op dieren en planten, op natuurverschijnselen en op aspecten van techniek en technologie.

​Leerplan
           

TULE

Uitwerking van de kerndoelen primair onderwijs in inhouden en activiteiten en een mogelijke verdeling van onderwijsinhouden over groep 1 t/m 8.

Wetenschap en technologie

Leerlijnen voor onderzoeken en ontwerpen, overzichten van houdings- en kennisaspecten, en voorbeelden voor implementatie in het curriculum van het basisonderwijs.

Curriculum.nu

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen in het leergebied mens en natuur? Leraren en schoolleiders buigen zich over deze vraag. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.
 

  

Trends meer trends ​>

Duurzame ontwikkeling

Informatie over duurzame ontwikkeling bij het onderwijs in Natuur en techniek.


Concept-contextbenadering

Informatie over de toenemende rol van contexten in het natuur en techniekonderwijs.

Samenhang

Informatie over samenhang bij natuur- en techniekonderwijs, waarbij door op een onderzoekende manier kennis te maken met natuurwetenschap deze als vanzelf vak(gebied)overstijgend is.

  

Andere onderwerpen

Jonge kind

Informatie over (leerplankundige) ontwikkelingen, maar ook over publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen.

Talent sti​muleren

Platform voor het delen van kennis en ervaringen over talentontwikkeling en begaafdheid, met als doel het stimuleren van alle talenten in basis- en voortgezet onderwijs.

Onderzoek

Peil.Natuur&Techniek geeft inzicht in het aanbod van basisscholen, de prestaties van leerlingen in groep 8 en de trends.