Curriculumspiegel: trendanalyse van het Nederlands curriculum3252621-11-2017 16:10:37181htmlFalseaspxDe Curriculumspiegel 2017 zoomt in op curriculaire ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen en houdt een spiegel voor aan iedereen die in Nederland werkt aan goed onderwijs: van leraren en schoolleiders tot beleidsmakers en bestuurders.Nieuwspagina
Herziening van het landelijke schoolcurriculum in 20183255621-11-2017 16:10:37407htmlFalseaspxBegin 2018 start Curriculum.nu, een vanuit de schoolpraktijk gedreven proces om het landelijke curriculum in het primair en voortgezet onderwijs te herzien.Nieuwspagina
Vandaag werken aan het onderwijs van morgen? Doe mee met Curriculum.nu!3243721-11-2017 16:10:37252htmlFalseaspxBen je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Of wil je als school hieraan bijdragen?Nieuwspagina
IJSO 20171349321-11-2017 13:55:3923htmlFalseaspxNederland in 2017 gastheer voor 14e International Junior Science Olympiad De IJSO is een scienceolympiade op de vakgebieden natuurkunde, scheikunde en biologie met uitstapjes naar techniek en wiskunde voor leerlingen tot 15 jaar uit het VO.Nieuwspagina