Een praktijkgericht examenvak voor de gemengde en theoretische leerweg

12-7-2018

Technologie & toepassing is een conceptschoolexamenvak voor de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en waarin leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden. Een dergelijk vak waarin leerlingen op praktische wijze gericht werken aan beroepsoriëntatie en beroepsbeelden was er voor de theoretische leerweg nog niet.

Competenties

Het vak biedt leerlingen een kader om binnen de context van de zeven bètawerelden competenties te ontwikkelen, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas in het mbo of havo en later op de arbeidsmarkt.

LOB

Het vak biedt veel ruimte voor loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding (LOB). Leerlingen bezoeken bedrijven en organisaties waar ze anders nooit komen. Vanuit hun persoonlijke interesse gaan ze op zoek naar nieuwe oplossingen voor bestaande problemen. Daarbij volgen de leerlingen drie stappen: actie ondernemen, onderzoek doen en ontwerpen.

Schoolexamen of aanvullend vak

Het conceptexamenprogramma technologie & toepassing wordt momenteel ontwikkeld op 24 pilotscholen. Alleen deze scholen mogen T&T als schoolexamenvak aanbieden. Andere scholen kunnen het vak extracurriculair geven. Voordat alle scholen met een gemengde en theoretische leerweg het schoolexamenvak kunnen aanbieden moet de wet- en regelgeving worden aangepast. Dat gebeurt zodra het programma goed is doorontwikkeld.

Meer weten?

Lees het artikel in SLO Context voor meer informatie. Wilt u weten hoe uw school zelf aan de slag kan gaan met dit vak of heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met Wim Spek.

Contactpersoon