Sector
  • Havo
  • Vwo
Vakgebied
  • Onderzoek en ontwerpen

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

11-12-2017

​​​​​​​Het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) is opgezet en wordt ondersteund door de Stichting Technasium. Het wordt in onder- en bovenbouw van havo en vwo gegeven op de technasia. Er is geen centraal examen voor O&O; het vak wordt met een schoolexamen afgesloten.


 

Leerplan

Stand van zaken van het O&O onderwijs

SLO heeft in de trendanalyse van het onderwijs ook gekeken naar O&O. Daarin is aandacht besteed aan het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum.

Leerlingpercepties van O&O

Bij O&O voeren leerlingen opdrachten voor bedrijven uit. Leerlingen blijken dit leuk te vinden: ze voelen zich uitgedaagd en voelen zich eigen baas van de opdracht. Dat geldt vooral voor leerlingen in de bovenbouw: zij krijgen meer vrijheid van docenten om het helemaal zelf te doen.​

Ervaring​en na tien jaar O&O

In 2013, tien jaar na de start van het technasium en O&O, is een overzicht gemaakt van de stormachtige ontwikkeling die het vak heeft doorgemaakt: van idee aan de keukentafel tot volwaardig examenvak.​


 

Trendsmeer trends ​>

Trends in vaardigheden

​Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden, voor modelleren en voor vaardigheden (executieve functies) op het gebied van zelfregulatie.​

Modelleren

Modelleren is een vaardigheid die in de vernieuwde examen-programma's voor de natuurwetenschappelijke vakken een duidelijke plaats heeft gekregen. Ook voor O&O is deze vaardigheid relevant.

Formatief toetsen

Formatieve toetsing is een verzamelterm gehanteerd voor alle toetsingsinstrumenten, activiteiten en procedures die gebruikt kunnen worden om het leerproces van leerlingen te ondersteunen. Op dit terrein gebeurt momenteel veel in Nederland.​


 

Onderbouw VO

Wat doe je bij O&O?​

O&O is georganiseerd in projecten van ongeveer zeven we​​ken. Een O&O-project begin​​t altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Daarna gaat een team leerlingen aan de slag om een oplossing te vinden.

Talentontwikkeling

Tijdens het werken aan de projecten ontwikkelen leerlingen bij O&O talenten op het gebied van een achttal competenties, zoals inventiviteit en procesgerichtheid.
Op de kwaliteitskaarten zijn die in beeld gebracht.​​
LR nlt 11-klein.jpg


 

Bovenbouw havo/vwo

Examenprogramma​

In 2014 is door de Stichting technasium en SLO in opdracht van OCW een examenprogramma opgesteld. Daarin worden in 25 eindtermen de doelen van het vak verwoord.

Handreiking

De Handreiking schoolexamen O&O in de tweede fase bevat uitwerkingen bij de eindtermen met voorbeelden van leerlingwerk en besteedt aandacht aan toetsing en het opstellen van PTA's.

Meesterproef

O&O wordt afgesloten met een meesterproef. In NVOX deden twee leerlingen in zes artikelen verslag van het wel en wee rond het uitvoeren ervan.


 

Contactpersoon