Drs. A.M.M. (Ange) Taminiau

Telefoon: (053) 4840 625
E-mail: a.taminiau@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek (biologie, NLT)

​De werkzaamheden van Ange Taminiau vallen binnen de vakgebieden biologie en kunst voor de tweede fase. Ange is verantwoordelijk voor de organisatie van de biologie olympiade en was projectleider van het project OlympiadeScholen. In het kader van de vakvernieuwing voor de bètavakken tweede fase is zij verbonden aan het invoeringsproces. Ook is Ange betrokken bij de verankering van het vak NLT.
Voor de kunstvakken voerde zij onder andere het secretariaat van de Vernieuwingscommissie CKV en de Verkenningscommissie Kunstvakken voor de tweede fase.

 Publicaties

 

 

Handreiking schoolexamen biologie havo/vwo : bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2013-20141105719-2-2014 10:11:4221http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Legierse, A.;Ange Taminiau;Herman SchalkDeze handreiking voor het schoolexamen hoort bij de examenprogramma's biologie havo en vwo die in augustus 2013 van kracht worden in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 zijn de examenprogramma’s voor op dat moment bestaande vakken geglobaliseerd, wat wil zeggen dat ze minder eindtermen en minder detaillering van eindtermen bevatten dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking wil docenten informeren over de verplichtingen en mogelijkheden van het schoolexamen biologie en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Pdf-bestand
Handreiking schoolexamens drama vmbo2957417-2-2009 15:34:1125http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Ange TaminiauVoor de exameneenheden die met een vmbo-schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de handreikingen schoolexamen gemaakt. Ze zijn niet voorschrijvend, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken. Deze handreiking behandelt het schoolexamen drama.Pdf-bestand
Eindrapport Stuurgroep Verankering NLT4091827-2-2017 15:17:5524http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Michels, B.;Ange TaminiauDe Stuurgroep Verankering NLT heeft in de jaren 2011-2016 gewerkt aan de verankering van het vak NLT in de Nederlandse onderwijsstructuur. Als hoofddoelstelling formuleerde de stuurgroep in haar beleidsvisie: NLT is in 2015 een zelfstandig, dynamisch en kwalitatief hoogwaardig vak voor de bovenbouw havo en vwo. In deze eindrapportage beschrijft de stuurgroep hoe ze aan het bereiken van deze doelstelling heeft gewerkt. Ook beschrijft ze de situatie van NLT in 2016, bij het beëindigen van haar werkzaamheden.Pdf-bestand