Drs. A.M.M. (Ange) Taminiau

Telefoon: (053) 4840 625
E-mail: a.taminiau@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek (biologie, NLT)

​De werkzaamheden van Ange Taminiau vallen binnen de vakgebieden biologie en kunst voor de tweede fase. Ange is verantwoordelijk voor de organisatie van de biologie olympiade en was projectleider van het project OlympiadeScholen. In het kader van de vakvernieuwing voor de bètavakken tweede fase is zij verbonden aan het invoeringsproces. Ook is Ange betrokken bij de verankering van het vak NLT.
Voor de kunstvakken voerde zij onder andere het secretariaat van de Vernieuwingscommissie CKV en de Verkenningscommissie Kunstvakken voor de tweede fase.

 Publicaties

 

 

Handreiking schoolexamens drama vmbo2957417-2-2009 15:34:1119http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Ange TaminiauVoor de exameneenheden die met een vmbo-schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de handreikingen schoolexamen gemaakt. Ze zijn niet voorschrijvend, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken. Deze handreiking behandelt het schoolexamen drama.Pdf-bestand
Eindrapport Stuurgroep Verankering NLT4091827-2-2017 15:17:5521http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2017Michels, B.;Ange TaminiauDe Stuurgroep Verankering NLT heeft in de jaren 2011-2016 gewerkt aan de verankering van het vak NLT in de Nederlandse onderwijsstructuur. Als hoofddoelstelling formuleerde de stuurgroep in haar beleidsvisie: NLT is in 2015 een zelfstandig, dynamisch en kwalitatief hoogwaardig vak voor de bovenbouw havo en vwo. In deze eindrapportage beschrijft de stuurgroep hoe ze aan het bereiken van deze doelstelling heeft gewerkt. Ook beschrijft ze de situatie van NLT in 2016, bij het beëindigen van haar werkzaamheden.Pdf-bestand