E.H.M.H. (Emiel) de Kleijn

Telefoon: (053) 4840 307
E-mail: e.dekleijn@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek (scheikunde)

​​​​Emiel de Kleijn is leerplanontwikkelaar scheikunde. Hij is inhoudelijk en organisatorisch betrokken bij de invoering van de nieuwe examenprogramma's voor de bètavakken. Hij is projectleider van het veldproject 'Ondersteuning bij invoering nieuwe examenprogramma's bètavakken' en projectleider Nieuwe Scheikunde en was lid van de stuurgroep. Daarnaast is hij al jaren inhoudelijk en organisatorisch betrokken bij verschillende nationale en internationale Science-Olympiaden en sinds 2008 coördineert hij ook alle Bètaolympiaden in Nederland. Hij is betrokken bij diverse aansluitingsprojecten voortgezet onderwijs-hoger onderwijs. Middelbare scholieren motiveren en enthousiasmeren voor natuurwetenschappen in het algemeen en scheikunde in het bijzonder heeft zijn warme belangstelling.

 Publicaties