Drs. M.L.M. (Maarten) Pieters

Telefoon: (053) 4840 364
E-mail: m.pieters@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek (natuurkunde en ANW)

​​​Maarten Pieters is projectleider voor de invoering van de vernieuwde bèta-examenprogramma’s.
Hij heeft ervaring in projectmanagement, advisering en evaluatieonderzoek, op het gebied van het natuurwetenschappelijk onderwijs, milieueducatie en curriculumvernieuwing in het algemeen.

 Publicaties

 

 

Afstemming wiskundenatuurkunde tweede fase110033-7-2015 11:37:291300http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Konijnenberg, J. van de;Rijke, K.;Sonneveld, W.;Jos Paus;Maarten Pieters Als onderdeel van de SLO-projecten Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's natuurwetenschappelijke vakken en Coördinatie invoering nieuwe examenprogramma's wiskunde heeft SLO een werkgroep Afstemming wiskunde-natuurkunde tweede fase ingesteld. De werkgroep heeft acht thema’s uitgekozen die van belang zijn voor de samenhang tussen de beide vakken. Bij elk van deze thema’s zijn aanbevelingen geformuleerd. Sommige aanbevelingen zijn voornamelijk bestemd voor docenten en lerarenopleiders die willen afstemmen met hun wiskunde- of natuurkunde-collega's, andere zijn vooral bestemd voor examenmakers of uitgevers, weer andere voor syllabus- of vernieuwingscommissies.Pdf-bestand
Op weg naar meer samenhang in het bètaonderwijs: eindverslag multipilotproject (2008-2011) 1133119-9-2012 09:00:3095http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2012Genseberger, R.;Nienke Nieveen;Maarten Pieters In de schooljaren 2008/2011 zijn op een aantal scholen examenexperimenten uitgevoerd met meerdere vernieuwde bèta-examenprogramma’s voor havo en vwo, onder de naam 'Multipilotproject'. Twee vragen stonden hierbij centraal. De eerst was of scholen extra problemen kunnen verwachten als zij meerdere nieuwe bèta-examenprogramma’s tegelijkertijd moeten invoeren. De tweede vraag was of verwacht kan worden dat met de nieuwe examenprogramma’s het bètaonderwijs meer samenhangend wordt.Dit eindverslag geeft een overzicht van het verloop van het project en de belangrijkste resultaten en inzichten die het heeft opgeleverd. Pdf-bestand
Voorbereidend wetenschappelijk: twaalf scholen over het verdwijnen van ANW als verplicht vwo-vak1146620-3-2015 11:36:30884http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Resink, F.;Maarten PietersPdf-bestand
Wetenschapsoriëntatie bij biologie in de tweede fase vwo1147412-8-2015 16:26:5057http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Herman Schalk;Maarten Pieters De aansluiting tussen vwo en wo is nog steeds voor verbetering vatbaar. Het wo zet zich daarvoor in door intensievere en meer interactieve studievoorlichting, het vwo door meer academische vorming. De mogelijkheden die vwo-scholen hierbij hebben worden samengevat in de term wetenschapsoriëntatie. Voor een groot aantal vakken in het voortgezet onderwijs is een analyse gemaakt die de relatie tussen dat vak en wetenschapsoriëntatie laat zien. In deze publicatie betreft dat het vak biologie.
Wetenschapsoriëntatie bij natuurkunde in de tweede fase vwo1147912-8-2015 16:27:4980http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Jos Paus;Maarten Pieters De aansluiting tussen vwo en wo is nog steeds voor verbetering vatbaar. Het wo zet zich daarvoor in door intensievere en meer interactieve studievoorlichting, het vwo door meer academische vorming. De mogelijkheden die vwo-scholen hierbij hebben worden samengevat in de term wetenschapsoriëntatie. Voor een groot aantal vakken in het voortgezet onderwijs is een analyse gemaakt die de relatie tussen dat vak en wetenschapsoriëntatie laat zien. In deze publicatie betreft dat het vak natuurkunde.