W. (Wim) Spek

Telefoon: (053) 4840 600
E-mail: w.spek@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek (natuurkunde en techniek)

​Wim Spek is als leerplanontwikkelaar werkzaam bij de afdeling onderbouw vo voor de vakken natuurkunde, wiskunde, techniek. Hij is inhoudelijk betrokken bij bèta-projecten rond samenhang, natuurwetenschappelijke vaardigheden, kernprogramma natuurkunde en nask1, doorlopende leerlijnen en bij projectonderwijs. Hij werkte mee aan de concretisering van het referentiekader rekenen en werkt nu mee aan de ontwikkeling van de kennisbasis voor natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw. Daarnaast is hij als secretaris lid van de examencommissie nask1. Wim heeft een ruime ICT-kennis en ondersteunt projecten op dit gebied.

 Publicaties

 

 

Natuurwetenschappelijke vaardigheden onderbouw havo-vwo1088416-2-2011 10:42:0715http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Wim Spek;Maaike RodenboogPdf-bestand
Concretisering referentieniveau 2F rekenen 1091626-1-2015 13:13:341831http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Gademan, J.;Victor Schmidt;Nelleke den Braber;Wim SpekIn het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is SLO gevraagd een concretisering te maken van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 2F voor vmbo/mbo-2. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen.
Concretisering referentieniveau 2S rekenen 1101826-1-2015 13:15:48237http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Gademan, J.;Victor Schmidt;Nelleke den Braber;Wim SpekIn het Referentiekader taal en rekenen is in referentieniveaus vastgelegd welke kennis en vaardigheden leerlingen moeten hebben aangaande rekenen/wiskunde. Om scholen en andere belanghebbenden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanpassen van lesmethoden, leermiddelen, toetsen/examens in het rekenonderwijs is SLO gevraagd een concretisering te maken van elk van de referentieniveaus uit het Referentiekader taal en rekenen. Deze publicatie geeft concretiseringen van het niveaus 2S voor vmbo/mbo-2. Elk rekendoel uit het referentiekader is voorzien van een toelichting, aanvullende voorbeelden, suggesties en opmerkingen.
Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S 1102030-1-2012 15:01:49695http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Anneke Noteboom;Sylvia van Os;Wim SpekVoor het basisonderwijs zijn de referentieniveaus een nadere aanvulling op de kerndoelen (2006). Daar waar de kerndoelen beschrijven wat het aanbod moet zijn in het basisonderwijs, beschrijven de referentieniveaus specifieker wat kinderen moeten begrijpen, kennen en kunnen: niet alleen aanbod, maar ook opbrengst. Deze publicatie is allereerst ontwikkeld voor hen die behoefte hebben aan een nadere toelichting met voorbeelden van het beschreven referentiekader voor 1F en 1S. De concretisering kan daarnaast gebruikt worden in de begeleiding van leraren en bovenbouwteams en door bovenbouwteams en intern begeleiders als het er om gaat keuzes te maken in de leerstof voor leerlingen voor wie 1F of 1S maximaal haalbaar is. Pdf-bestand
Handreiking natuur en techniek : toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo 111454-7-2014 11:36:2523http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Marja van Graft;Wim SpekOm aan de pabo te kunnen studeren is een diploma mbo 4, havo of vwo nodig. Met ingang van het studiejaar 2015-2016 worden de regels voor de toelating tot de pabo veranderd. Voor aspirant-studenten uit het mbo en het havo gaan voor een aantal vakken bijzondere naderevooropleidingseisen gelden. Het betreft de vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek (met elementen van biologie en natuurkunde). Met behulp van deze handreiking kunnen aspirant pabostudenten zich voorbereiden op de toelatingstoets natuur en techniek. Pdf-bestand