Dr. W.J.W. (Wout) Ottevanger

Telefoon: (053) 4840 264
E-mail: w.ottevanger@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert natuur & techniek (scheikunde) en thema-expert internationaal vergelijkend onderzoek

​​​Wout Ottevanger is medewerker bij de afdeling Onderzoek & Advies (O&A). Hij is betrokken bij de monitoring van de invoering van de nieuwe bèta-examenprogramma’s, en eerder bij de evaluatie van de pilots van die programma’s. Hij coördineert de projectgroep die de kennisbasis natuurwetenschappen & technologie heeft ontwikkeld en de daarmee samenhangende voorbeeldmaterialen.

 Publicaties

 

 

Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot Nieuwe Natuurkunde havo/vwo 2007-20101091820-7-2015 14:54:5915http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Lucia Bruning;Elvira Folmer;Wout Ottevanger;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : ontwikkeling en invoering NLT 2007-2010109195-4-2011 13:54:5936http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Elvira Folmer;Wout Ottevanger;Lucia Bruning;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot Nieuwe Scheikunde havo/vwo 2007-2010109205-4-2011 13:53:0549http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Wout Ottevanger;Elvira Folmer;Lucia Bruning;Wilmad KuiperDe via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : samenvattend eindrapport 1102322-2-2011 09:08:127http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Wilmad Kuiper;Elvira Folmer;Wout Ottevanger;Lucia Bruning De via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase : examenpilot experimentele biologieprogramma havo/vwo 2007-2010 1102420-7-2015 14:54:109http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2011Wilmad Kuiper;Elvira Folmer;Wout Ottevanger;Lucia Bruning De via pilots ondersteunde vernieuwing van het bètaonderwijs in de bovenbouw havo/vwo is onderworpen aan een onafhankelijke, meerjarige curriculumevaluatie. Het doel van de evaluatie was inzicht te krijgen in de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en toetsbaarheid van de vernieuwde programma’s. Daarnaast is nagegaan in hoeverre en onder welke condities gelijktijdige invoering van meerdere conceptexamenprogramma’s op scholen mogelijk is dan wel in hoeverre tussen de vernieuwde programma’s afstemming en samenhang mogelijk is. De evaluatierapportage in zijn geheel omvat, naast een samenvattend eindrapport, deelrapportages over de examenpilots voor natuurkunde, scheikunde, biologie, en de ontwikkeling en invoering van NLT. Pdf-bestand