Sector
 • Po
 • So/Vso
 • Vo
Vakgebied
 • Algemene natuurwetenschappen
 • Biologie
 • Informatica
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Nask1
 • Nask2
 • Natuur
 • Natuurkunde
 • NLT
 • Onderzoek en ontwerpen
 • Scheikunde
 • Techniek N&T
 • Wetenschap en technologie

Onze werkwijze

28-10-2014

Binnen de vaksectie Natuur en techniek werken collega's van verschillende vakken, leergebieden en educaties op het gebied van bèta vanuit verschillende sectoren met elkaar samen.

 • primair onderwijs: natuuronderwijs (biologie, natuurkunde, scheikunde, weer), milieu, duurzame ontwikkeling, gezond-en-redzaam gedrag, techniek.
 • voortgezet onderwijs: ANW, biologie, duurzame ontwikkeling, NLT, natuurkunde, scheikunde, verzorging, techniek, informatica, fysische aardrijkskunde.
 • beroepsonderwijs: toegepast onderwijs in bovengenoemde vakgebieden gericht op beroepspraktijk.
   

Activiteiten

Activiteiten binnen de vaksectie dragen bij aan:

 • het uitwisselen en afstemmen van resultaten uit projecten;
 • het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van curriculum en didactiek;
 • het maatschappelijke debat over doelen en inhouden van bètaonderwijs.

Onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden zijn:

 • Vakvernieuwingen in de tweede fase havo en vwo
 • Leerlijn voor onderzoekend en ontwerpend leren van 4 tot 18 jaar
 • Leerlijn wetenschapsoriëntatie in het vo
 • Concretisering kerndoelen Mens en Natuur in de onderbouw vo
 • Olympiades in het vo
 • KOMPASSLO Gezond Gedrag voor VMBO
Contactpersoon