Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Mens en natuur (leergebied)
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang

Principles and big ideas of science education

14-11-2017

Harlen, W. (Ed.). (2010). Principles and big ideas of science education. Association for Science Education.​​​

​In dit rapport omschrijven mensen uit het onderwijs in, de praktijk van en het onderzoek in de natuurwetenschappen tien principes die het onderwijs in de natuurwetenschappen voor alle leerlingen schragen. Zij betogen dat leerlingen geholpen zouden zijn om tien Grote Ideeën te ontwikkelen die hen in staat stellen om de natuurwetenschappelijke aspecten van de wereld om hen heen te begrijpen en daarin geïnformeerde beslissingen te nemen.

Deze publicatie is inmiddels wijd verspreid onder onderwijsgevenden in de natuurwetenschappen in Europa en daarbuiten.

Met medewerking van Derek Bell, Rosa Devés, Hubert Dyasi, Guillermo Fernández de la Garza, Pierre Léna, Robin Millar, Michael Reiss, Patricia Rowell en Wei Yu​​.