Reactie op 'Hoofdlijn advies: Een voorstel’

16-10-2017

​Weert, Ch.G. van (2015). Reactie op 'Hoofdlijn advies: Een voorstel'. Utrecht: IOBT.​

​​Zes beroepsverenigingen formuleren in een brief aan de commissie Schnabel hun reactie op het preadvies van het Platform Onderwijs2032 namens de gezamenlijke bètaberoepsverenigingen. Het betreft instemming op hoofdlijnen met enkele kritische kanttekeningen. Bijvoorbeeld over de rol van kennis en vaardigheden: "Bij de exacte wetenschappen gaat het bij het verwerven, interpreteren en toepassen van kennis niet om kale feiten, maar om zinvolle verbanden met andere feiten en het begrijpen van hun samenhang. Deze conceptuele kennis is een noo​​dzakelijke voorwaarde om te kunnen bepalen wat relevant is in een gegeven situatie. In onze visie is dit de essentie van wat onderwezen moet worden op school." (p.1). Verder wordt ingegaan op de rol van wiskunde voor de natuurwetenschappen, digitale vaardigheid, interdisciplinaire thema's en toetsing.​