Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Nask2
  • Scheikunde

Scheikunde

11-12-2017

Scheikunde is een schoolvak met een belangrijke praktische component, met als doel vaardigheden aan te leren en om concepten te illustreren. Belangrijke thema’s binnen scheikunde zijn duurzaamheid, de samenhang met andere natuurwetenschappelijke vakken en aandacht voor risico’s en veiligheid bij industriële processen. In veel interdisciplinaire gebieden is scheikunde als een herkenbare discipline aanwezig. 

 

Leerplan

Leerplan in beeld

Leerplan in beeld biedt informatie over doorlopende leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen, over basisstof, keuzeonderdelen en samenhang. En helpt bij het checken en ontwerpen van uw eigen onderwijsprogramma. 

Stand van zaken scheikundeonderwijs 

De stand van zaken van het scheikundeonderwijs met daarin een analyse van het curriculum en de belangrijkste knelpunten.

Curriculum.nu

Wat moeten leerlingen kennen en kunnen in het leergebied mens en natuur? Leraren en schoolleiders buigen zich over deze vraag. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.        

   

Trends meer trends ​>

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is een thema dat op verschillende niveaus van de samenleving tot uiting komt. Het scheikunde-onderwijs draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in mogelijkheden en grenzen van deze ontwikkeling.

Trends in vaardigheden

Op het gebied van vaardigheden zijn trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.

Technologie

Informatie over de wisselwerking van natuurwetenschappen en technologie
 

 

   

Onderbouw VO

Kennisbasis

Handreikingen om denk- en werkwijzen bij scheikunde toe te passen.


PISA

Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15 jarigen, met in het meest recente onderzoek (2015) speciale aandacht voor science onderwijs.

            

Leerdo​elenkaart

Alle leerdoelen voor de onderbouw op een rijtje, voor vmbo-bb, vmbo-kgt, havo en vwo.


 

  

Bovenbouw vmbo

Digitale handre​iking

Handreiking voor het schoolexamen met aandacht voor toetsen, opstellen PTA's en ​voorbeelduitwerkingen bij de eindtermen in het schoolexamen.


 

PISA

Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15 jarigen, met in het meest recente onderzoek (2015) speciale aandacht voor science onderwijs.

            

   

Bovenbouw havo/vwo

Digitale handreiking

Handreiking voor het schoolexamen scheikunde havo/vwo met aandacht voor toetsen, opstellen PTA's en voorbeelduitwerkingen bij de eindtermen in het schoolexamen. 


Monitoring invoering nieuwe examenprogramma

De invoering van het nieuwe examenprogramma scheikunde is vanaf het begin gemonitord. De resultaten van dit onderzoek komen in 2018 beschikbaar.

Scheikunde Olympiade

Wedstrijd voor scholieren over scheikundige vraagstukken. De wedstrijd kent meerdere rondes: een voorronde voor alle leerlingen bovenbouw vwo, tussenronde en finale voor de beste leerlingen. Van deze groep worden er vier geselecteerd voor de internationale wedstrijd.