Techniek

11-12-2017

Techniek en technologie worden vaak in één adem genoemd. Toch is het belangrijk te benadrukken wat het verschil is. Techniek gaat over oplossingen voor problemen en voor behoeften die we als mens nodig hebben om te overleven, zoals gebruiksvoorwerpen en etenswaren. Technologie is de wetenschap van techniek en richt zich op innovatie, waarbij kennis uit verschillende takken van de wetenschap wordt gebruikt.

Bij techniekonderwijs gaat het om kennis en vaardigheden over het bewerken van materialen, energie en informatie om met een bepaalde fysieke structuur (een artefact) een gewenste functie te realiseren.

Hierbij is generieke kennis nodig over veel gebruikte technische representaties, de ontwerpcyclus, het onderhouden van technische systemen en de maatschappelijke impact, in de zin van kosten, gezondheid en duurzaamheid.
 

Leerplan            

Leerplan in beeld

Leerplan in beeld biedt informatie over doorlopende leerlijnen, kerndoelen, eindtermen en tussendoelen, over basisstof, keuzeonderdelen en samenhang. En helpt bij het checken en ontwerpen van uw eigen onderwijsprogramma.

Curriculum.nu

In curriculum.nu is techniek en technologie onderdeel van alle andere leergebied, waaronder mens & natuur en digitale geletterdheid.     

LR nlt 8-klein.jpg

  

Trends             meer trends ​>

Samenhang

Er is in toenemende mate aandacht voor techniek en technologie in alle sectoren van het onderwijs. In leerplannen komt dat vooral tot uitdrukking in vakoverstijgende vakken.

Modelleren

Modelleren is een vaardigheid die in de vernieuwde examenprogramma's voor de wetenschappelijke vakken een duidelijke plaats heeft gekregen. Ook voor techniek is deze vaardigheid relevant.

Toetsen van vaardigheden

Als vaardigheden belangrijker worden, neemt ook het belang ​​van de toetsing ervan toe. Het toetsen van vaardigheden, zoals onderzoeken, modelleren maar ook redeneren, is vaak niet makkelijk. Op deze pagina achtergrondinformatie en voorbeelden.

   

Onderbouw vo             ​

Kennisbasis

De kennisbasis beschrijft inhouden en denkwijzen van de natuurwetenschappelijke vakken, waaronder techniek.


PISA

Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15 jarigen, met in meest recente onderzoek (2015) speciale aandacht voor science onderwijs.


Leerdoelen

Beschrijving van alle leerdoelen voor de onderbouw havo en vwo, met aandacht voor achtergrond en samenhang.

 

Bovenbouw vmbo            

PISA

Internationaal vergelijkend onderzoek onder 15 jarigen, met in meest recente onderzoek (2015) speciale aandacht voor science onderwijs.


Beroepsgerichte vakken

Kijk voor meer informatie over Natuur & Techniek en de beroepsgerichte vakken op het Vakportaal beroepsgerichte vakken.


LR nlt 5-klein.jpg

 

 

 

Contactpersoon