Duurzaamheid4602421-11-2017 13:55:39360htmlFalseaspxIn de tweede fase geven examenprogramma’s, syllabi en handreikingen van de natuurwetenschappelijke vakken en technologie richting, inhoud en vorm aan het begrip duurzaamheid en ontwikkeling.Website themapagina
Hogere denkvaardigheden4602221-11-2017 13:55:39101htmlFalseaspxVindt u ook dat leerlingen wel eens vaker uitgedaagd mogen worden om goed na te denken? Dan biedt de website hogeredenkvaardigheden.slo.nl de nodige inspiratie. Website themapagina
Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie4602521-11-2017 13:55:39128htmlFalseaspxDe kennisbasis natuurwetenschappen en technologie is een richtinggevend (dus niet verplichtend) kader voor de onderbouw vo. Hierin zijn de kerndoelen van de vakken natuur- en scheikunde, biologie, fysische geografie en techniek uitgewerkt.Website themapagina
Onderzoekend en ontwerpend Leren in het primair onderwijs4602621-11-2017 13:55:391876htmlFalseaspxIn het kader van de verbreding techniek basisonderwijs (VTB) heeft SLO samen met het voormalig AMSTEL-Instituut van de Universiteit van Amsterdam de onderwijsleerstrategie onderzoekend en ontwerpend leren bij natuur en techniek ontwikkeld. Website themapagina
Opbrengstgericht maatwerk4602721-11-2017 13:55:39269htmlFalseaspxHoe stel je efficiënt de verschillen in vaardigheden bij een leerling voor een bepaald vak vast? Op de website opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl staan handvatten voor leraren in de onderbouw vo om meer opbrengstgericht maatwerk te bieden.Website themapagina
Samenhang en afstemming N&T-vakken4602821-11-2017 13:55:391038htmlFalseaspxMeer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.Website themapagina
Vernieuwing examenprogramma's havo en vwo4602921-11-2017 13:55:3948htmlFalseaspxIn september 2013 zijn de nieuwe examenprogramma's biologie, natuurkunde en scheikunde voor havo en vwo van kracht geworden en inmiddels ingevoerd tot en met klas 5 havo en 6 vwo. Bekijk wat er is veranderd.Website themapagina
Wetenschap en technologie4603021-11-2017 13:55:391044htmlFalseaspxW&T-onderwijs kent drie componenten: houding, vaardigheden en kennis. De inhoud van W&T-onderwijs komt voort uit vragen of interesses ingebracht door leerlingen of de leraar. Bij de activiteiten die leerlingen uitvoeren maken ze gebruik van taal- en rekenWebsite themapagina