Sector

  • Vwo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
  • Vmbo onderbouw

Vakgebied

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie

20-1-2015

De kennisbasis natuurwetenschappen en technologie is een richtinggevend (dus niet verplichtend) kader voor de onderbouw voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo). Hierin zijn de kerndoelen van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en techniek semi-gedetailleerd uitgewerkt. De kennisbasis beschrijft relevante leerdoelen en –inhouden voor deze vakken (fysische geografie als onderdeel van aardrijkskunde.

Bij de ontwikkeling van de kennisbasis is gebruik gemaakt van de manier van werken en denken die natuurwetenschappers en technici gemeen hebben. Die werk- en denkwijzen worden gebruikt om op een nieuwe manier naar vakinhouden te kijken. Dit maakt vakoverstijgend werken makkelijker en biedt kansen om talentontwikkeling te stimuleren.

De kennisbasis beoogt richting, inspiratie en houvast te bieden, maar legt niets op. Het is aan de scholen zelf om te bepalen hoe het onderwijs ingericht kan worden: als aparte vakken of in samenhang (in welke vorm dan ook).

Contactpersoon