Sector
  • Vwo onderbouw
  • Havo onderbouw
  • Gymnasium onderbouw
  • Vmbo onderbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Biologie

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie

20-1-2015

De kennisbasis natuurwetenschappen en technologie is een richtinggevend (dus niet verplichtend) kader voor de onderbouw voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo). Hierin zijn de kerndoelen van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, fysische geografie en techniek uitgewerkt. De kennisbasis beschrijft relevante leerdoelen voor deze vakken in een combinatie van inhouden, werkwijzen en denkwijzen. Dit maakt vakoverstijgend werken makkelijker. Het is aan de scholen zelf om te bepalen hoe het onderwijs ingericht kan worden: als aparte vakken of in samenhang (in welke vorm dan ook).