Sector
 • Havo onderbouw
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Gymnasium onderbouw
Vakgebied
 • Biologie
 • Natuurkunde
Leerplankundig thema
 • Schoolbeleid
 • Kerndoelen
 • Tussendoelen
 • Kennisbasis
 • Leerlijn
 • Leermiddelen
 • Leerlingenmateriaal
 • Docentenhandleiding
 • Leraarmateriaal
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Leermiddelen arrangeren
 • Maatwerk
 • Talentontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken
 • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
 • Mathematische vaardigheden
 • Modelvorming
 • Natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Praktische vaardigheden
Trefwoorden
 • maatwerk bieden
 • differentieren
 • ontwerpen
 • meten
 • doelen stellen

Opbrengstgericht maatwerk

13-11-2014

Hoe stel je efficiënt de verschillen in vaardigheden bij een leerling voor een bepaald vak vast? Hoe bepaal je doelen bij een methode? Hoe maak je toetsen die precies aansluiten bij de doelen? Hoe zet je toetsen formatief in? En hoe maak je onderwijs dat optimaal rekening houdt met verschillen?

Om opbrengstgericht te kunnen werken is het werken volgens een vaste cyclus van belang. In de kern gaat het om de volgende stappen:

 • doelen stellen
 • maatwerk bieden
 • meten

Op de website opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl staan handvatten voor leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs om meer opbrengstgericht maatwerk te bieden. In afstemming met scholen is gewerkt aan instrumenten die aanwijzingen bieden om te differentiëren in doelen en inhouden, op basis van veelgebruikte methodes voor verschillende vakken, waaronder biologie en natuurkunde.

Contactpersoon