Sector
  • Havo onderbouw
  • Vwo onderbouw
Vakgebied
  • Natuurkunde
  • Biologie
Leerplankundig thema
  • Onderzoekend en ontwerpend leren
  • Betekenisvol leren
  • Onderzoeken
  • Praktische vaardigheden

Vakspecifiek verrijken

9-7-2015

‚ÄčTalent stimuleren.(2014).Vakspecifiek verrijken.Geraadpleegd op 9 juli 2015, van http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo-vwo/vakspecifiek-verrijken 

Verrijkingsonderwijs is bij uitstek geschikt om de kennis van leerlingen te verdiepen op het gebied van de natuurwetenschappelijke denk- en werkwijzen. Door deze verdieping kan het natuurwetenschappelijk denken en werken van leerlingen op een hoger plan gebracht worden. Daarbij gaan leerlingen aan de slag met het zoeken van verklaringen voor fysische verschijnselen. Om te komen tot mogelijke verklaringen gaat het om analyseren, het stellen van de juiste onderzoeksvragen en het ontwerpen van een doelmatig (experimenteel) onderzoek, waarbij de benodigde aanwezige fysische kennis en vaardigheden worden toegepast en/of waarbij de benodigde fysische kennis wordt bestudeerd en daarna toegepast. Op de website vindt u voorbeeldopdrachten die ruimte bieden aan de nieuwsgierigheid van leerlingen en de uitdagingen van de natuurwetenschap laten zien. De verbreding in toepassingen en verdieping in concepten helpen leerlingen zich bewust te worden van hun eigen interesses en ambities. De verscheidenheid aan onderwerpen en contexten is belangrijk om leerlingen te interesseren.

Het is goed om over een aantal zaken (hoe, voor wie, wanneer, waar wilt u verrijkingsopdrachten in uw les(-sen) inzetten?) na te denken alvorens het verrijkingsaanbod te bepalen. Op de website vindt u hiervoor een vragenlijst die u langs al deze vragen leidt. Daarnaast dient verrijkingsmateriaal te voldoen aan bepaalde criteria voor verrijken. Op de website vindt u criteria voor verrijkingsmateriaal voor de natuurwetenschappelijke vakken waarmee u materialen kunt beoordelen, aanpassen en ontwikkelen.